Clarity – čistota diamantu

Tieto nehomogénne častice môžu byť vnútornými charakteristikami, nazývanými – inklúzie ( tmavý „uhlík“, biely „ľad“, praskliny, atď…), ktoré vznikli v jednotlivých fázach tvorby kryštálu. Ďalej to môžu byť vonkajšie charakteristiky (škrabance, naturály, atď.), ktoré vznikli opracovaním, alebo ich nebolo možné opracovaním odstrániť. Od veľkosti a rozloženia týchto charakteristík závisí priradenie príslušnej triedy čistoty pozorovanému diamantu. Ako štandard pre merateľnosť sa používa lupa s 10 násobným zväčšením.

Tabuľka čistoty diamantov