Služby

Investičné poradenstvo

Spoločnosť LUMIA PROPERTY MANAGEMENT s.r.o. na základe presných požiadaviek klienta vypracuje investičné potfólio, ktoré spĺňa čo najviac kritérií, zároveň konzultuje s klientom jeho rozhodnutie, snaží sa nájsť čo najlepšie riešenie pre daný investičný plán a upozorňuje klienta na výhody, alebo úskalia každej plánovanej investície.

Správa nehnuteľnosti

Spoločnosť LUMIA PROPERTY MANAGEMENT s.r.o. svojím klientom – firmám, alebo súkromným osobám – poskytuje služby spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosti. Zabezpečuje technickú správu nehnuteľností, pohotovostné služby, účtovníctvo týkajúce sa spravovanej nehnuteľnosti a daňové poradenstvo. Základnou myšlienkou je odbremeniť majiteľa nehnuteľnosti od pravidelnej starostlivosti o svoj majetok a prevziať všetky povinnosti z majiteľa na profesionálov, pričom majiteľ sa môže venovať iným dôležitým veciam.

Právny servis

Klienti spoločnosti LUMIA PROPERTY MANGEMENT s.r.o. sa môžu spoľahnúť na právne služby poskytované advokátskymi kanceláriami, s ktorými spoločnosť spolupracuje a ktorých služby sú už rokmi overené. Našim prvoradým záujmom je bezpečnosť našich klientov a ošetrenie všetkých právnych úkonov tak, aby chránili našu klientelu.

Podmienky ochrany osobných údajov