LUMIA PROPERTY MANAGEMENT s.r.o. bola založená v roku 2007 ako pokračovateľka spoločnosti Lumia s.r.o založenej v roku 1997 s cieľom poskytnúť komplexnú starostlivosť o existujúcich klientov, ktorí využívali služby spojené s investovaním do nehnuteľností. Hlavnou činnosťou spoločnosti je property management, ktorý je vnímaný v širšom zmysle nielen ako správa nehnuteľností ale ako komplexná správa majetku. Služby spoločnosti LUMIA PROPERTY MANAGEMENT dlhodobo využívajú desiatky zmluvných partnerov zo zahraničia a stovky spokojných klientov zo Slovenska a Českej republiky.

Nehnuteľnosti

Spoločnosť LUMIA svojim klientom – firmám, alebo súkromným osobám – poskytuje služby spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosť. Zabezpečuje technickú správu nehnuteľností, pohotovostné služby, účtovníctvo týkajúce sa spravovanej nehnuteľnosti a daňové poradenstvo.

Základnou myšlienkou je odbremeniť majiteľa nehnuteľnosti od pravidelnej starostlivosti o svoj majetok a preto spoločnosť LUMIA je tu na to, aby prevzala všetky povinnosti z majiteľa na seba, pričom majiteľ sa môže venovať iným dôležitým veciam.

Ponuka nehnuteľností

Investičné diamanty

Spoločnosť LUMIA PROPERTY MANAGEMENT s.r.o. sa v minulosti zaoberala rôznymi investičnými nástrojmi a ponúkala viaceré druhy komodít. V súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov svojich klientov sa vyhýba špekulatívnym investíciám, prípadne investíciám s vysokou volatilitou. Z tohto dôvodu sa vedenie spoločnosti rozhodlo venovať aj jednej z najstabilnejších komodít a to investičným diamantom, ktoré predstavujú bezpečne uložené prostriedky so stabilným rastom už niekoľko desaťročí a zároveň sú stelesnením koncentrovaného bohatstva, ktoré je nenápadným nástrojom ako uchrániť svoje financie v čase, keď peniaze strácajú na hodnote.

Diamanty