Carat – váha diamantu

Hmotnosť diamantu je udávaná vždy v karátoch – medzinárodne je používaná skratka „ ct „ . Táto váha sa v certifikátoch udáva s presnosťou na dve desatinné miesta. Meranie prebieha s presnosťou na tri desatinné miesta, pričom zaokrúhlenie druhého desatinného miesta je možné len v prípade, že tretie desatinné miesto je 9.

Tabuľka rozdelenia diamantov podľa váhy