LUMIA PROPERTY MANAGEMENT s.r.o.

Spoločnosť LUMIA PROPERTY MANAGEMENT s.r.o. bola založená v roku 2007 ako pokračovateľka spoločnosti Lumia s.r.o založenej v roku 1997 s cieľom poskytnúť komplexnú starostlivosť o existujúcich klientov, ktorí využívali služby spojené s investovaním do nehnuteľností. Hlavnou činnosťou spoločnosti je property management, ktorý je vnímaný v širšom zmysle nielen ako správa nehnuteľností ale ako komplexná správa majetku. Služby spoločnosti LUMIA PROPERTY MANAGEMENT dlhodobo využívajú desiatky zmluvných partnerov zo zahraničia a stovky spokojných klientov zo Slovenska a Českej republiky.